Navigation Menu+

Batu Bolong

 

Batu Bolong, czyli Miasto Prądów – to dużego rozmiaru morska góra, z której tylko kilka skał przebija się na powierzchnię. Nurkowania odbywają się zawsze w dryfie, w zależności od kierunku prądu będzie to albo północna albo południowa strona, w tym samym czasie “odwrotna” strona jest niedostępna.

Jeżeli prąd jest mocny, powierzchnia nurkowa się zacieśnia, jako że jest ona ograniczona przez napór wody z zachodu i wschodu. Patrząc na powierzchnię można z łatwością zobaczyć burzącą się wodę i wiry wodne tworzące dwa pasma podobne do dwóch rzek po lewej i prawej stronie skały.

W przypadku tego nurkowania jest bardzo ważne zawrócić na komendę osoby kierującej nurkowaniem oraz płynąć względnie blisko podłoża. Prąd jest zdradliwy i blisko brzegu skały z łatwością może wciągnąć z głębokości 25 na 50 m.

Północna strona: ta strona Batu Bolong jest szersza niż część południowa. Po jej wschodniej stronie można znaleźć kilka stromych skał, które prawie dotykają powierzchni, z kanionem pomiędzy. Ten obszar jest wyłącznie dostępny podczas odpływu, w większości przypadków trzeba zawrócić zanim zobaczyło się wszystkie skały, ponieważ dzikie prądy zaczynają napierać nurkujących. Po stronie zachodniej znajduje się długi stok, ale znów, można tam nurkować tylko do pewnego punktu, po czym trzeba zawrócić ze względu na silny prąd.

Pomiędzy obszarem na wschodzie i zachodzie znajduje się fantastyczna rafa z tysiącami ryb otaczającymi nurków: błazenkami (witaj, Nemo), pokolcami, balistami czerwonozębnymi, papużakami.

Na obszarach przez które przepływa prąd można często zobaczyć makrele, ostroboki, duże tuńczyk oraz ostroboki tęczowe. Żarłacz białopłetwy i napoleon czasem pojawią się w głębszych obszarach, ale na pewno można zobaczyć luszczyki na stacjach czyszczących znajdujących się we wschodniej górnej części tego miejsca.

Strona południowa: to miejsce jest mniejsze niż strona północna, tak więc w przypadku kiedy w tym samym miejscu nurkuje kilka grup, z prądem, który napiera z obu stron, może zrobić się tłoczno.

Zawsze jest tu szansa na zobaczenie kilku dużych żółwi, które odpoczywają w głębszej części, dopływając do powierzchni od czasu do czasu aby nabrać powietrza. Górna partia jest warta zobaczenia, nurkowie zostaną otoczeni przez chmurę błazenków, kolorowe pielęgnice i papużaki, karanksy i ostroboki.